12/05/2024
2.60K
Hàn Quốc 18+
Yêu thích
Mạng xã hội tình dục coi phim coi phim coi phim coi phim
Trong khi Gyoo-nam đang ngoại tình với Hye-jeong thì anh bị chồng cô phát hiện và đâm chết. Trong khoảnh khắc, thời gian quay ngược về thời điểm trước khi Gyoo-nam bị đâm nên anh đã tận dụng thời điểm đó để thoát khỏi tình thế bị đâm để chuẩn bị cho đòn tấn công này.